EFOP-1.3.5-16-2016-00715 Társadalmi szerepvállalás - Szentmartonszikszo

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

EFOP-1.3.5-16-2016-00715 Társadalmi szerepvállalás

Pályázatok
Akadálymentes megjelenítés
 
 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével


Kedvezményezett: Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Szent Márton Katolikus Általános Iskolában
Támogatás összege: 25,00 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2020.01.02
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00715

Projekt bemutatása


Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.
A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetőségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyítő tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlőségi képzés, generációk közötti együttműködés: érzékenyítő program, önkéntes tevékenység: szívességbank készítése, településszépítő közösségi nap, hagyományőrző nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.
A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás segítése. A projekt programjai népszerűsítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiségű közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megőrzéséhez járul hozzá hosszú távon.
A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetően a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg

____________________________________________________________________________________________________

Szivességbank:

                          Szerkesztés alatt!

     

____________________________________________________________________________________________________

Generációk közötti érzékenyítő program
Az EFOP-1.3.5- 16-2016- 00715 számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Szent Márton Katolikus Iskolában című pályázat keretében 2017. szeptember 13-án 16 órától Generációk közötti érzékenyítő programot szerveztünk. A megjelent 50 vendégnek Dr. Kádár Annamária pszichológus tartott előadást a személyiségtípusokról.
A pszichológusnő saját példákkal, történetekkel szemléletesen mutatta be, hogy a különböző élethelyzetek lehetőséget adnak nekünk, hogy  fejlődjünk. Ötleteket adott arra is, hogy mesékkel milyen módon fejleszthetjük gyermekeink, diákjaink érzelmi intelligenciáját.


____________________________________________________________________________________________________

Hagyományőrző nap Szikszón Szent Márton gyémántjai jegyében

Iskolánkban a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskolában, 2017.június 24-én szerveztük meg Hagyományőrző Napunkat. A rendezvényre nagyon sokan eljöttek, szép számmal képviseltették magukat a szülők és a nagyszülők is. A rendezvény a szikszói Inkubátor Házban illetve annak környékén került megrendezésre.
E közösségi hagyományteremtő rendezvény célja, hogy bepillantást engedjünk oktató
nevelő munkánk részleteibe, s annak eredményeit közzétegyük a településen, hogy minden itt lakó érdeklődő láthassa az általunk „elvetett magok” hogyan kelnek új életre a következő generációk képviselőiben.

____________________________________________________________________________________________________

Szikszói gyerekek táborozása Egerben

A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 27 felső tagozatos diákja és 3 pedagógusa 4 napot töltött Egerben 2017. augusztus 21.-24. között. Szállásunk az Érseki Szent József Kollégiumban volt, ahol külön tanteremben minden nap tartottunk kiscsoportos foglalkozásokat diákjainknak önismereti és csapatépítő témában. Igyekeztünk változatos életkori sajátosságaiknak megfelelő programokkal lekötni a táborozók idejét. Érkezésünk napján ellátogattunk az Eszterházy Károly Egyetem Varázstornyába, ahol megtekintettük a Csillagászati Múzeumot , a Camera Obscurat, a Varázsteremben kipróbáltuk a kiállított kísérleti eszközöket  és a Panoráma teraszról megcsodáltuk Eger látképét .Kedden betekintést kaphattunk a Szent István Rádió és Televízió működésébe, majd az Érseki Látogatóközpont kiállítását tekintettük meg. Dottó városnéző kisvonattal elutaztunk a Szépasszonyvölgybe és megismerkedtünk a város nevezetességeivel .Kipróbáltuk a városi strand csúszdáit és medencéit és esténként az Érsekkertben sportoltunk vagy a Dobó téren sétáltunk. Szerdán egész napos túrára indultunk Bélapátfalvára. Megcsodáltuk a 13. században épült cisztercita apátsági templomot és elsétáltunk a Lak-völgyi tóhoz, ami egy igazi szabadidő paradicsom Bélapátfalván. A fiúk természetes anyagok felhasználásával keresztet készítettek és a lányok virágot gyűjtöttek, melyek fontos díszítőelemei voltak a tábori misének, amin részt vettünk a Lak-völgyi forrás partján. Az ebéd elfogyasztása után a fiúk fociztak, a lányok társasjátékoztak a réten. Hazaindulásunk napján az Egri vár kiállításait tekintettük meg és múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt a vár udvarán.

Sok új ismerettel gazdagodva és élményekkel feltöltődve utaztunk haza Füzesabonyt érintve Szikszóra vonattal.

____________________________________________________________________________________________________

Településszépítő közösségi nap Szikszón
Nagy öröm számunkra, hogy az EFOP pályázaton elnyert lehetőséggel élve, hagyományteremtő szándékkal,  szülők, gyerekek és az iskolánk pedagógusai egymással karöltve közösen tehettünk hasznosat meglévő értékeink megóvásáért és újak teremtéséért.
Mind az iskola területén, mind pedig templomunk környékén a pályázati források felhasználásával több mint száz virágpalánta elültetésével tettük szebbé a rendelkezésre álló teret. A környezetszépítés kiváló lehetőség volt a felnőtt és a gyermek közösségek összekovácsolására, egymás jobb megismerésére és az értékteremtő, a közösségért végzett munka fontosságának kellő hangsúlyozására, tudatosítására neveltjeink előtt.
E nap és a rendelkezésre álló források lehetővé tették közvetlen környezetünk szépítését. Így az iskola és a templom kerítéseinek újrafestését. Az ott készült fényképek tanúsága szerint ebből a feladatból a növendékeink maximálisan és jókedvvel vették ki a részüket.

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz